Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet)

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&timeshift=20170831&txtreferer=A1100190.TV&fbclid=IwAR0ISlpPMfOyciL7ZuPHhMpthv2pnH1YNHN6SDQHV3gqlgdkFxhdtZi6hCY

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma
4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor

Oktatási jogok biztosának hivatala

https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2016/jogerv.html