Kérelem a közlekedőképesség minősítésének elvégzésére

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tölti ki

Iktatószám:

Ügyintéző:

Telefon:

E-mail:

 

Kérelem

 

a közlekedőképesség minősítésének elvégzésére*

 

 

a)       Gépjárműszerzési támogatás megállapításához.

 

b)      Gépjármű átalakítási támogatás megállapításához.

 

c)       Parkolási igazolvány kiadásához.

d)      Gépjármű adómentesség megállapításához.

 

(* a megfelelő aláhúzandó)

 

Személyazonosító adatok:

 

Név:           ..........................................................................................................................

 

Születési név: .......................................................................................................................

 

TAJ szám:   …………………………………………………………………………………………………

 

Születési idő, hely: ...............................................................................................................

 

Lakóhely:    ..........................................................................................................................

 

Egyéb elérhetőség:………………………………………………………………………………………..

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatal Szakigazgatási Szerve eljárásának részletes szabályairól szóló 95/2012 (V.15) Kormányrendelet 13 § 5.) pontja értelmében kérem az ügyemben a komplex minősítést végző rehabilitációs hatóságot, hogy a komplex vizsgálat során közlekedőképességem minősítését is végezze el és arról szakértői véleményt adjon ki.

 

Kérjük, szíveskedjenek a kérelem kitöltését a következők szerint mérlegelni:

A közlekedőképesség vizsgálata a súlyos fogyatékosság esetén akkor indokolt,

a.) ha Önnek nincs gépkocsija, ezért a Szociális és Gyámhivatalhoz kérelmet kíván beadni a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint gépjárműszerzési támogatáshoz, vagy van gépkocsija és ahhoz átalakítási támogatást igényel,

b.) ha Önnek van rendszeres szállítójának van gépkocsija, és annak használatára parkolási igazolványt kér a járási hivataltól,

c.) ha Önnek van gépkocsija és gépjármű adómentességet kér a települési önkormányzattól.

 

Egyéb esetekben, ha nem használ gépjárművet nem indokolt a közlekedőképesség vizsgálatát igényelnie, mivel az egy más jellegű vizsgálat elvégzését jelenti.

 

................................    , ...............     év......................    hó........................ nap

 

 

                                                                                                   .........................................

                                                                                                          Kérelmező aláírása