Alapító okirat

                                           A Gyógyító Jószándék Alapítvány

A L A P I T Ó   O K I R A T A

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg